-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm
http://giasuketoantruong.com/cong-viec-ke-toan-phai-lam-hang-ngay-hang-thang-hang-quy-hang-nam.html...xem thêm ⇣
26/04/2020 »Kế toán(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in