-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Tác giả Kim Định
TỦ SÁCH KIM ĐỊNH Bộ Kinh-Triết-Sử-Văn với 33 tác phẩm...xem thêm ⇣
»Tác giả(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in