-->
Châm Cứu Cổ Truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Liên hệ
Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư...xem thêm ⇣
»Về chúng tôi
Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi...xem thêm ⇣
»Về chúng tôi


Liên hệ
Liên hệ Quỳnh Châm Cứu...xem thêm ⇣
31/07/2020 »Về chúng tôi(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm cứu và Yêu thương

Sign up / sign in