Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn4zoom+ Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Kế toán » Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Không phải ai cũng hình dung được công việc kế toán cần làm là gì? Đặc biệt là bạn học kế toán mới ra trường hoặc những bạn đã đi làm được 1-2 năm thường không được tiếp cận thực tế nên không nắm bắt được những công việc hằng ngày tại doanh nghiệp, dẫn đến công việc thường bị bỏ sót và làm không có hệ thống. Do đó, Bài biết dưới đây sẽ giới thiệu qua với các bạn những công việc kế toán phải làm hằng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm là gì ? 

Dưới đây là những công việc cơ bản mà kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp. Để làm tốt những công tác tưởng như đơn giản đó, bạn phải hiểu rõ về những văn bản thuế liên quan, và các chuẩn mực kế toán.

Một số văn bản về thuế hiện hành kế toán cần nắm được như sau:

- Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế

- Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT

- Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN

- Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNDN

- Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng hóa đơn

- Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi một số Thông tư

Ngoài ra, các bạn cũng cần tham khảo các Nghị định hướng dẫn thực hiện và các Luật thuế

1. Công việc đầu năm mà kế toán thuế cần phải làm

- Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.

Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1.

Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép Kinh doanh.

Nếu công ty có thay đổi về vốn, thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có thay đổi

- Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước. Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1. Nếu theo quý thì là 30/1

- Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề

- Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3

congviecketoan

Hình ảnh: Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

2. Công việc hằng ngày phải làm

- Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:

Khi DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa,… Thì công việc của kế toán là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.

Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán thuế phải tiền hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn hợp pháp không, có hợp lệ, hợp lý hay không

Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp, kế toán phải xử lý ngay theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan

Lập phiếu thu, phiếu chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… cần thiết trong ngày

- Vào sổ quỹ, sổ tiển gửi, và các sổ sách cần thiết khác

Lưu ý: Những chứng từ không dùng ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 5 năm

Những chứng từ để ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 10 năm

Những chứng từ, hồ sơ đặc biệt quan trọng tu trữ vĩnh viễn

3. Công việc hàng tháng

- Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).

- Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào không bị khống chế thời gian kê khai, nhưng phải khai trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra

- Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế TNCN được phải nộp trong tháng).

- Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).

- Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề

- Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán

- Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động

- Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ

- Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế

4. Công việc hàng quý

- Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý)

- Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.

- Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).

- Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

5. Công việc cuối năm

- Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

- Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm

- Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ

- Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp

- Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

- In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó

- Lưu trữ các chứng từ và số sách

Có thể bạn quan tâm

Lịch nộp thuế năm 2019

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2019

(Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế

Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Làm sổ sách kế toán
Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN...)
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in