Châm Cứu Cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn4zoom+ Liên hệ
Trang chủ » Châm cứu » Châm cứu Giáp Ất » Cấm kỵ trong châm cứu - 5.1.A.1 ( mùa xuân )

Cấm kỵ trong châm cứu - 5.1.A.1 ( mùa xuân )

Hoàng đế hỏi rằng:

Sự biến hóa của khí hậu bốn mùa là riêng biệt hay khác nhau?

Con người phát sinh các loại bệnh tật đều có nguyên nhân nhất định, dùng châm cứu chữa trị bệnh tật quan trọng nhất là những gì?


Kỳ Bá đáp:

Khí hậu bốn mùa ảnh hưởng tới con người, làm sản sinh các loại bệnh tật cũng khác nhau trên cơ thể họ.

Các mùa đều có vị trí bộ phận nhất định, vì vậy về nguyên tắc châm cứu chữa trị có thể dựa vào bệnh tình và sự khác nhau của bốn mùa để xác định huyệt vị có liên quan là tối quan trọng.

Mùa xuân là THIẾU DƯƠNG chủ thời,
Lạc mạch ở CẠN,
Huỳnh Huyệt nằm ở đầu tay chân,
Da thịt cạn mỏng,

(đều ứng với khí mùa xuân)

Cho nên châm chích vào mùa xuân nên :
lấy Lạc mạch và kinh mạch ở huỳnh huyệt với khe giữa thớ thịt,
khi bệnh tình nặng thì dùng phương pháp châm sâu
bệnh nhẹ thì dùng phương pháp châm cạn

Theo "Tố vấn":
Mùa xuân: mộc khí bắt đầu chủ thời
Can khí bắt đầu sinh phát, Can khí tật cấp, biến hóa nhanh chóng
Nhưng lúc này khí Kinh mạch của con người vẫn tàng sâu ở trong, tà khí thường thường không thể đi sâu vào kinh mạch, nên lúc dùng châm chích chữa bệnh lấy lạc mạch ở giữa thớ thịt.

Theo "Linh Khu":
Mùa xuân lấy huỳnh huyệt để chữa trị bệnh tật

Theo "Linh khu":
Mùa xuân có thể lấy lạch mạch chữa cho bệnh ngoài da.

Theo "Linh khu":
Mùa xuân nên lấy kinh ở huyết mạch giữa thớ thịt

Theo "Tố vấn":
Khí của mùa xuân ở kinh mạch

Mùa hạ dương khí thịnh vượng
châm chích nên châm cạn,
lấy các du huyệt, tôn lạc và trên da thịt.

Theo "Linh Khu":
Mùa hạ nên lấy du huyệt châm chích, ý nghĩa của cả hai trường hợp là giống nhau
Trưởng hạ, nên châm kinh huyệt.

Theo "Linh khu":
Mùa hạ nên lấy kinh huyệt, lạc huyệt của dương mạch và giữa thớ thịt, đạo lý cũng đại để tương đồng.

Theo "Tố vấn":
Mùa hạ thời tiết sở chủ bởi đại khí,
Tâm khí của con người bắt đầu vượng thịnh, mạch khí vẫn còn yếu,
lúc dương khí tràn đầy, nhiệt của nó xông hướng về ngoài: ở phân nhục tấu lý, trong: thì đi đến kinh mạch.
Cho nên lấy phân nhục tấu lý của dương mạch, châm cạn đến bì phu mà bệnh được loại đi, là bộ vị xâm phạm của tà khí ở cạn biểu.
Cái gọi là thịnh kinh, chỉ dương mạch, tức là kinh mạch của tam dương kinh. Ý nghĩa của nó với cách nói trên đây đại thể tương đồng.

Theo "Tố vấn":
Mùa hạ khí của kinh mạch tại tôn lạc, hạ khí của kinh mạch tại cơ nhục.
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Hãy luôn mỉm cười

Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Châm Cứu chữa vô sinh 87A Hà Nội - Việt Nam

Sign up / sign in