Diễn đàn Y học cổ truyền Acupuncture Giới thiệu Tin tức Tin 24h Diễn đàn Liên hệ
Diễn đàn Y học cổ truyền
Đại cương
Âm dương
|---Nhận biết Phù dương
|---chữa bệnh theo âm dương
|---Chẩn bệnh
Y đạo
Kinh lạc

Điều khoản diễn đàn

Khi bạn Xem, hoặc đăng ký tham dự diễn đàn Y học cổ truyền này ( có nghĩa là bạn chấp nhận điều khoản sau đây ):

Những nội dung trong diễn đàn này là Công khai, mang tính chất xây dựng, đại chúng.
- Không liên quan tới chính trị, tôn giáo, hay lối sống.
- Không công kích hay xâm phạm tới đời tư cá nhân của bất kỳ một ai.
- Không sử dụng từ ngữ đả kích, thô tục, gây hấn, giới tính, mầu da hay sắc tộc.
- Không vi phạm bản quyền, ghi chú rõ nguồn gốc nếu bạn có trích dẫn thông tin từ nơi khác.

Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm:

- Về những gì các thành viên trong diễn đàn thảo luận.
- Không chịu trách nhiệm từ việc các bạn đọc và làm theo những thông tin từ các thành viện tự do đăng tải.

Nếu bạn thấy có nội dung không hợp với thuần phong mỹ tục hay Luật pháp Việt Nam, Xin vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi.

___Trân trọng
///Acupuncture Hanoi
[email protected]

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn't regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture and Love